Inspektor Ochrony Danych: Andrzej Bołtryk

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych w osobie Andrzeja Bołtryka z którym można skontaktować się w sprawie danych osobowych pod adresem e-mail: iod@refleks.pl