Kontakt

Centrum Logistyczne LogiQ
ul. Nasienna 15
95-040 Koluszki
DZIAŁ LOGISTYKI
adres email ogólny: logistyka/at/logiq.com.pl
Dostawy: dostawy/at/logiq.com.pl 533 397 652
Wysyłki: wysylki/at/logiq.com.pl 533 397 653
Reklamacje: reklamacje/at/logiq.com.pl 533 397 654
Kierownictwo:
Daniel Kaźmierczak Kierownik Centrum Log. daniel.kazmierczak/at/logiq.com.pl 668 617 476
Inne:
Andrzej Bołtryk Inspektor Ochrony Danych: iod@refleks.pl